لامعه - lamia

لغت ناجي - Lugat-i Naci لامعه maddesi. Sayfa:651 ; lamia


Lugatı naci sözlüğü lamia maddesi. osmanlıcada lamia ne demek, lamia anlamı manası, lamia osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte lamia hakkında bilgi. Arapça lamia ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada lamia anlamı.

لامعه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

لامعه يقول ما التركية . معنى لامعه اللغة التركية

لامعه می گویند آنچه ترکیه. معنای لامعه زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196