ماهو دانه - mahudane

لغت ناجي - Lugat-i Naci ماهو دانه maddesi. Sayfa:674


ماهو دانه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ماهو دانه يقول ما التركية . معنى ماهو دانه اللغة التركية

ماهو دانه می گویند آنچه ترکیه. معنای ماهو دانه زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197