مباحث - mübahıs

لغت ناجي - Lugat-i Naci مباحث maddesi. Sayfa:675 ; mebahıs , mübahıs , mebâhis , mübâhis


Lugatı naci sözlüğü mebahıs maddesi. osmanlıcada mebahıs ne demek, mebahıs anlamı manası, mebahıs osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mebahıs hakkında bilgi. Arapça mebahıs ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mebahıs anlamı. , mübahıs , mebâhis , mübâhis

مباحث ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مباحث يقول ما التركية . معنى مباحث اللغة التركية

مباحث می گویند آنچه ترکیه. معنای مباحث زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194