مباحث - mebahıs

لغت ناجي - Lugat-i Naci مباحث maddesi. Sayfa:675 ; mebahıs , mübahıs , mebâhis , mübâhis


Lugatı naci sözlüğü mebahıs maddesi. osmanlıcada mebahıs ne demek, mebahıs anlamı manası, mebahıs osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mebahıs hakkında bilgi. Arapça mebahıs ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mebahıs anlamı. , mübahıs , mebâhis , mübâhis

مباحث ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مباحث يقول ما التركية . معنى مباحث اللغة التركية

مباحث می گویند آنچه ترکیه. معنای مباحث زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195