استشهاداً - istişhaden

لغت ناجي - Lugat-i Naci استشهاداً maddesi. Sayfa:60 ; İstişhaden


Lugatı naci sözlüğü İstişhaden maddesi. osmanlıcada İstişhaden ne demek, İstişhaden anlamı manası, İstişhaden osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte İstişhaden hakkında bilgi. Arapça İstişhaden ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada İstişhaden anlamı.

استشهاداً ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

استشهاداً يقول ما التركية . معنى استشهاداً اللغة التركية

استشهاداً می گویند آنچه ترکیه. معنای استشهاداً زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197