استطلاعات - İstidlaat

لغت ناجي - Lugat-i Naci استطلاعات maddesi. Sayfa:61 ; İstidlaat , istıtlâât


Lugatı naci sözlüğü İstidlaat maddesi. osmanlıcada İstidlaat ne demek, İstidlaat anlamı manası, İstidlaat osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte İstidlaat hakkında bilgi. Arapça İstidlaat ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada İstidlaat anlamı. , istıtlâât

استطلاعات ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

استطلاعات يقول ما التركية . معنى استطلاعات اللغة التركية

استطلاعات می گویند آنچه ترکیه. معنای استطلاعات زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191