مزدحم - müzdehım

لغت ناجي - Lugat-i Naci مزدحم maddesi. Sayfa:756 ; müzdehım , müzdeham , müzdehim


Lugatı naci sözlüğü müzdehım maddesi. osmanlıcada müzdehım ne demek, müzdehım anlamı manası, müzdehım osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müzdehım hakkında bilgi. Arapça müzdehım ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müzdehım anlamı. , müzdeham , müzdehim

مزدحم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مزدحم يقول ما التركية . معنى مزدحم اللغة التركية

مزدحم می گویند آنچه ترکیه. معنای مزدحم زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196