مژده‌رسان - Müjderesân

لغت ناجي - Lugat-i Naci مژده‌رسان maddesi. Sayfa:758


مژده‌رسان ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مژده‌رسان يقول ما التركية . معنى مژده‌رسان اللغة التركية

مژده‌رسان می گویند آنچه ترکیه. معنای مژده‌رسان زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192