مستغاث - müstagas

لغت ناجي - Lugat-i Naci مستغاث maddesi. Sayfa:768 ; müsteğan , müsteğas , müstegas


Lugatı naci sözlüğü müsteğan maddesi. osmanlıcada müsteğan ne demek, müsteğan anlamı manası, müsteğan osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müsteğan hakkında bilgi. Arapça müsteğan ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müsteğan anlamı. , müsteğas , müstegas

مستغاث ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مستغاث يقول ما التركية . معنى مستغاث اللغة التركية

مستغاث می گویند آنچه ترکیه. معنای مستغاث زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196