معمار سنان - mimarsinan

لغت ناجي - Lugat-i Naci معمار سنان maddesi. Sayfa:806


معمار سنان ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

معمار سنان يقول ما التركية . معنى معمار سنان اللغة التركية

معمار سنان می گویند آنچه ترکیه. معنای معمار سنان زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195