مير خواند - mir havand

لغت ناجي - Lugat-i Naci مير خواند maddesi. Sayfa:873


مير خواند ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مير خواند يقول ما التركية . معنى مير خواند اللغة التركية

مير خواند می گویند آنچه ترکیه. معنای مير خواند زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194