ناتراشيده - natiraşide

لغت ناجي - Lugat-i Naci ناتراشيده maddesi. Sayfa:878


ناتراشيده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ناتراشيده يقول ما التركية . معنى ناتراشيده اللغة التركية

ناتراشيده می گویند آنچه ترکیه. معنای ناتراشيده زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195