ناخن برا ، ناخن پيرا - nahünbüra

لغت ناجي - Lugat-i Naci ناخن برا ، ناخن پيرا maddesi. Sayfa:880


ناخن برا ، ناخن پيرا ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ناخن برا ، ناخن پيرا يقول ما التركية . معنى ناخن برا ، ناخن پيرا اللغة التركية

ناخن برا ، ناخن پيرا می گویند آنچه ترکیه. معنای ناخن برا ، ناخن پيرا زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196