ناشكفته - na şüküfte

لغت ناجي - Lugat-i Naci ناشكفته maddesi. Sayfa:883 ; na şüküfte


Lugatı naci sözlüğü na şüküfte maddesi. osmanlıcada na şüküfte ne demek, na şüküfte anlamı manası, na şüküfte osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte na şüküfte hakkında bilgi. Arapça na şüküfte ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada na şüküfte anlamı.

ناشكفته ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ناشكفته يقول ما التركية . معنى ناشكفته اللغة التركية

ناشكفته می گویند آنچه ترکیه. معنای ناشكفته زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196