ناطور - natur

لغت ناجي - Lugat-i Naci ناطور maddesi. Sayfa:884 ; natur


Lugatı naci sözlüğü natur maddesi. osmanlıcada natur ne demek, natur anlamı manası, natur osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte natur hakkında bilgi. Arapça natur ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada natur anlamı.

ناطور ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ناطور يقول ما التركية . معنى ناطور اللغة التركية

ناطور می گویند آنچه ترکیه. معنای ناطور زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196