ود ، وداد - vedd

لغت ناجي - Lugat-i Naci ود ، وداد maddesi. Sayfa:924


ود ، وداد ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ود ، وداد يقول ما التركية . معنى ود ، وداد اللغة التركية

ود ، وداد می گویند آنچه ترکیه. معنای ود ، وداد زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197