چيده - çide

لغت ناجي - Lugat-i Naci چيده maddesi. Sayfa:338


چيده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

چيده يقول ما التركية . معنى چيده اللغة التركية

چيده می گویند آنچه ترکیه. معنای چيده زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196