دخت ، دختر - duht

لغت ناجي - Lugat-i Naci دخت ، دختر maddesi. Sayfa:405


دخت ، دختر ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

دخت ، دختر يقول ما التركية . معنى دخت ، دختر اللغة التركية

دخت ، دختر می گویند آنچه ترکیه. معنای دخت ، دختر زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197