محتضر - muhtezar

لغت ناجي - Lugat-i Naci محتضر maddesi. Sayfa:723 ; muhtezar , muhtezır , muhtazar , muhtazır


Lugatı naci sözlüğü muhtezar maddesi. osmanlıcada muhtezar ne demek, muhtezar anlamı manası, muhtezar osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte muhtezar hakkında bilgi. Arapça muhtezar ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada muhtezar anlamı. , muhtezır , muhtazar , muhtazır

محتضر ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

محتضر يقول ما التركية . معنى محتضر اللغة التركية

محتضر می گویند آنچه ترکیه. معنای محتضر زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191