مسند آرا - ى - mesned ara

لغت ناجي - Lugat-i Naci مسند آرا - ى maddesi. Sayfa:776


مسند آرا - ى ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مسند آرا - ى يقول ما التركية . معنى مسند آرا - ى اللغة التركية

مسند آرا - ى می گویند آنچه ترکیه. معنای مسند آرا - ى زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196