مشاتمه - müşateme

لغت ناجي - Lugat-i Naci مشاتمه maddesi. Sayfa:777 ; müşateme


Lugatı naci sözlüğü müşateme maddesi. osmanlıcada müşateme ne demek, müşateme anlamı manası, müşateme osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte müşateme hakkında bilgi. Arapça müşateme ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada müşateme anlamı.

مشاتمه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مشاتمه يقول ما التركية . معنى مشاتمه اللغة التركية

مشاتمه می گویند آنچه ترکیه. معنای مشاتمه زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192