موجب - mücib

لغت ناجي - Lugat-i Naci موجب maddesi. Sayfa:858 ; mücib , müceb , mûcib , "); mûceb


Lugatı naci sözlüğü mücib maddesi. osmanlıcada mücib ne demek, mücib anlamı manası, mücib osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mücib hakkında bilgi. Arapça mücib ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mücib anlamı. , müceb , mûcib , "); mûceb

موجب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

موجب يقول ما التركية . معنى موجب اللغة التركية

موجب می گویند آنچه ترکیه. معنای موجب زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192